På den sørlige kanten av det vestlige bordet
borders, boundaries, limits